Het gebouw voor basisschool Het Podium maakt onderdeel uit van een groter geheel waarin ook 58 studentenwoningen zijn ondergebracht. De studentenwoningen zijn bedoeld voor studenten van het Conservatorium van Amsterdam en zijn gebouwd in opdracht van woningbouwvereniging Ymere. Het schoolgebouw bestaat uit 3 lagen. Iedere leeftijdsgroep heeft een eigen etage. Als integraal onderdeel van het gebouw zijn 2 ruimtes voor buitenschoolse opvang en een grote dubbele speelzaal opgenomen. Daarnaast is er een grote keuken waar hele klassen kunnen koken. In het interieur spelen kleur en transparantie een grote rol. De buitenruimte bevindt zich gedeeltelijk op het dak van de begane grond. Tevens maken de leerlingen in de pauzes gebruik van het tegenoverliggende IJburgpark.