In de Heuvel te Breda is een voormalig schoolgebouw dat op de gemeentelijke monumentenlijst is opgenomen herbestemd tot woon-werkwoningen. Naast deze herbestemming worden grondgebonden woningen en appartementen aan het complex toegevoegd. Er ontstaat op deze wijze een nieuwe stedenbouwkundige setting welke goed past binnen de totale toekomstvisie van de Heuvel. De architectuur sluit aan op de reeds aanwezige vormgeving in de omgeving waardoor de forse nieuwbouw zich naadloos voegt in de beleving van het gebied. In totaal gaat het om de realisatie van 99 woningen en 1100 m2 bedrijfsruimte. Opdrachtgever is de woningstichting Laurentius te Breda.