De Louis Bouwmeesterschool is gehuisvest in een zogenaamde H-school. Dit type schoolgebouw is een naoorlogs type openbaar lagere schoolgebouw dat in Amsterdam-West tot het zogenaamde standaardtype behoort.

In totaal zijn er in de wijken Bos en Lommer, Slotermeer, Geuzenveld en Slotervaart tussen 1954 en 1960 tien van deze standaard schoolgebouwen gebouwd door de Amsterdamse Dienst der Publieke Werken. De scholen zijn gebouwd met rood baksteen en hebben een schuin dak. Het schoolgebouw wordt H-School genoemd doordat zij in de oorsprong de plattegrond van de letter “ H”  hebben. Het linker gedeelte van de school bestond uit een gebouw van twee verdiepingen met in totaal 12 lokalen waarvan 6 op de begane grond en 6 op de eerste verdieping. Het rechter gedeelte bestond uit een gebouw van één verdieping en aan het einde anderhalve verdieping. Hierin bevonden zich van voor tot achter het gymnastiek lokaal, de aula met toneel en een aantal speciale lokalen voor bijvoorbeeld handvaardigheid, muziek of tekenen. Beide gebouwen werden verbonden door een tweetal glazen gangen. Zowel aan de voorzijde als de achterzijde bevindt zich een schoolplein omgeven met een hekwerk.

Het renovatie van het gebouw is gebaseerd op een aantal heldere keuzes. Zo is ervoor gekozen de oorspronkelijke transparante verbindingsgangen zoveel mogelijk in ere te herstellen. Vanaf de buitenkant zie je weer kinderen, leerkrachten en ouders lopen. In deze opzet wordt de oorspronkelijke patio gebruikt als overdekt leerplein en als leslokaal voor nieuwkomers. Groot voordeel van deze oplossing is dat er geen ‘doorgaand verkeer’ over de leerpleinen gaat. Een nieuwe trap zorgt ervoor dat ook de leerlingen die boven moeten zijn geen storende factor meer zijn op de leerpleinen. Op de verdieping zijn vier nieuwe lokalen gerealiseerd met een centraal leerplein. Ook dit plein is vrij van ‘doorgaand verkeer’. De verdieping ligt iets terug ten opzichte van de begane grond. Hiermee is het toegevoegde volume optisch wat verkleind. De oorspronkelijke leslokalen zijn qua afmeting weer in ere hersteld zoals het ooit was.

 

Plaats
Amsterdam
Opdrachtgever
STWT, Amsterdam
Omvang
3.700 m2
Status
Opgeleverd 2018