Op het grensvlak van stad en landschap en passend bij de architectuur van de Bossche School is een uitbreiding van het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogenbosch ontworpen. De uitbreiding behelst een gemeentelijke sporthal van 2.500 m2 bvo en een programma voor de school, ook 2.500 m2 bvo groot. Om ervoor te zorgen dat de uitbreiding van de school met sporthal niet zou concurreren met de bestaande architectuur en volumeopbouw is ervoor gekozen de sporthal 5m verdiept aan te leggen. Bovenop deze hal is het grootste gedeelte van het onderwijsprogramma geplaatst. De architectuur van de uitbreiding is gebaseerd op de uitgangspunten van de Bossche School. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de maatverhoudingen, materiaaltoepassingen en  soberheid van het interieur.

 

Plaats
's-Hertogenbosch
Opdrachtgever
Gemeente 's-Hertogenbosch
Omvang
> 5.000 m2
Status
Opgeleverd 2009